مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

تبلیغات

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی ماشین آلات کشاورزی

 

 

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی ماشین آلات کشاورزی

 

در این مقاله مشاوره انجام پایان نامه ماشین آلات کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهندسی ماشین آلات کشاورزی یکی از رشته های زیر مجموعه علوم کشاورزی است که بیشتر به مباحث مربوط به فناوری کاشت، داشت و برداشت مکانیزه محصولات کشاورزی می پردازد. به طور کلی رشته مذکور به بررسی ادوات خاکورزی و تأثیرشان روی خاک، طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه های کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی، سیستم های هوشمند در کشاورزی، انرژی های تجدیدپذیر، آب شیرین کن های خورشیدی و سوخت های بیودیزل بخشی دیگر از مباحث مربوط به این رشته را در بر می گیرند.

انجام پایان نامه ماشین آلات کشاورزی در تمامی گرایش ها در مقطع ارشد و دکتری

طبق آخرین مصوبه وزارت علوم و فناوری، رشته ماشین آلات کشاورزی، در مقطع ارشد و دکتری دارای گرایش های مکانیزاسیون کشاورزی، مکانیک بیوسیستم، انرژی های تجدیدپذیر، طراحی و ساخت و فناوری های پس از برداشت است.

انجام پایان نامه مکانیزاسیون کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی یکی از گرایش های مقطع ارشد و دکتری رشته مهندسی ماشین آلات کشاورزی می باشد که به کاربرد موتور و ماشین در بخش کشاورزی می پردازد. در این رشته هدف افزایش تولید و زمان به ازای وقت کم تر و هزینه کمتر است و بالاخص جایگزینی نیروی انسانی یا کارگر با ماشین آلات پیشرفته و هوشمند کشاورزی یکی از اهداف این رشته می باشد که به افزایش تولید و کاهش هزینه ها و غیره منجر می شود.

انجام پایان نامه مکانیک بیوسیستم

مکانیک بیوسیستم یکی از گراش های رشته ماشین آلات کشاورزی می باشد که در آن طراحی و ساخت ماشین های کشاورزی و بررسی آنها می پردازد.

انجام پایان نامه انرژی های تجدیدپذیر

یکی از گرایش های جدید و خوب ماشین آلات کشاورزی است که به دلیل کاربردهای زیادی که در جامعه دارد، به سرعت رو به گسترش است. در این گرایش مباحث مختلفی اعم ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، آب شیرین کن ها و غیره مورد بررسی قرار می گیرند.

انجام پایان نامه طراحی و ساخت و فناوری های پس از برداشت

یکی از گرایش های کاربردی رشته مهندسی ماشین آلات کشاورزی طراحی و ساخت فناوری های پس از برداشت می باشد. در این گرایش طراحی و ساخت فناوری پس از برداشت در بخش کشاورزی اعم از ساخت انواع خشک کن ها، انواع دستگاه های بسته بندی و خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.برچسب ها : ,,,,

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

 

 

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

 

در این مقاله مشاوره انجام پایان نامه ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد.رشته ترویج و آموزش کشاورزی یکی از رشته های علوم کشاورزی است که به بررسی آموزش عالی کشاورزی و کارآفرینی، عوامل مؤثر بر روابط بین تحقیق و ترویج در بخش کشاورزی، توسعه پایدار کشاورزی، نظام دانش و اطلاعات کشاورزی، مدیریت خشکشالی در جوامع روستایی، جامعه شناسی روستایی و عشایری، خصوصی سازی ترویج کشاورزی و مباحثی از این قبیل می پردازد.

انجام پایان نامه ترویج و آموزش کشاوری در تمامی گرایش ها در مقطع ارشد و دکتری

رشته ترویج و آموزش کشاورزی دارای چهار گرایش در مقطع ارشد و دو گرایش در مقطع دکتری است. در مقطع ارشد گرایش های آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست، زیست بوم انسانی کشاورزی، نوآوری و کارآفرینی کشاورزی و ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی است. در مقطع دکتری نیز دارای گرایش های ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی و آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست است.

انجام پایان نامه آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست

یکی از گرایش های رشته مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی، آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست است، پیشرفت و توسعه یک جامعه در گرو آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست است. یکی از بهترین روش های برای حفاظت از محیط زیست، آموزش و ترویج صحیح کشاورزی می باشد. در این گرایش زمینه های زیادی مورد بررسی قرار می گیرند اعم از بررسی نقش بنگاه های کشاورزی، نقش زنان روستایی، روش های صحیح حفاظت از منابع آب و خاک، شیوه های صحیح کشاورزی حفاظتی و غیره.

انجام پایان نامه زیست بوم انسانی کشاورزی پایدار و نوآوری و کارآفرینی در بخش کشاورزی و ترویج کشاورزی پایدار

توسعه نظام های کشاورزی در کشور و همچنین کشاورزی همگام با محیط زیست و به طور کلی مدیریت صحیح منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند کارهای ترویجی و آموزشی در بخش کشاورزی است. متخصصان بخش ترویج و آموزش کشاورزی با اجرای برنامه‌های ترویجی مناسب و استفاده از روش‌ های نوآورانه و خلاقانه در این بخش، جامعه را به سمت توسعه پایدار نظام های کشاورزی سوق می دهند.برچسب ها : ,,,,

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی کشاورزی علوم دام

 

 

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی علوم دام

 

 

مشاوره انجام پایان نامه علوم دام در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.مهندسی کشاورزی علوم دام یکی از رشته های کشاورزی می باشد که در این رشته محققین به بررسی عوامل موثر بر افزایش ظرفیت تولید دام و طیور، تغذیه دام و طیور، اصلاح نژاد دام و تولید دام های با ظرفیت تولید شیر و گوشت بیشتر، جیره نویسی دام و مباحثی از این قبیل می پردازند.

انجام پایان نامه علوم دامی در تمامی گرایش ها در مقطع ارشد و دکتری

رشته علوم دام دارای گرایش های تغذیه دام و نشخوارکنندگان، فیزیولوژی دام و تغذیه دام و در رشته طیور، در مقطع ارشد و دکتری گرایش تغذیه طیور و فیزیولوژی تولید مثلی طیور است.

انجام پایان نامه تغذیه دام و طیور

یکی از گرایش های مهم رشته مهندسی کشاورزی علوم دام، تغذیه دام و طیور می باشد. در این گرایش روش های تغذیه دام و طیور، انواع مکمل های خوراکی، پروبیوتیک و سین بیوتیک و عصاره های گیاهان دارویی و غیره در جیره غذایی دام و طیور روی عملکرد لاشه دام و طیور مورد بررسی قرار می گیرد. جیره نویسی و جیره مناسب برای تغذیه دام و طیور از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که صنعت لبنیات و فرآورده های گوشتی متأثر از نوع جیره دام و طیور و عملکرد دام و طیور تحت تأثیر این جیره غذایی است.

انجام پایان نامه علوم دام / فیزیولوژی دام و طیور

فیزیولوژی دام و طیور یکی از گرایش های خیلی مهم رشته مهندسی علوم دام است که به بررسی وضعیت بدن و اندام های بدن دام و طیور می پردازند تا بهترین نژادها و به صرفه ترین دام و طیور را تولید کنند که به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد. در این گرایش تولید مثل دام و طیور، دستگاه گوارش دام و طیور و همچنین بیماری های دام و طیور مورد بررسی قرار می گیرند.برچسب ها : ,,,,

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی کشاورزی صنایع غذایی

 

 

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی صنایع غذایی

 

مشاوره انجام پایان نامه صنایع غذایی در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.رشته مهندسی صنایع غذایی به عنوان یکی از رشته های واسطه بین بخش کشاورزی و غیرکشاورزی می باشد این رشته یکی از رشته های خیلی خوب کشاورزی می باشد که در آن ماندگاری پس از برداشت محصولات و فرآوری آنها، مواد اولیه، ایجاد امنیت و سلامتی مواد غذایی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، تولید محصولات مبتنی بر فرمولاسیون های جدید، ایجاد ارزش افزوده فراورده های کشاورزی و غیره از مباحث اصلی این رشته می باشد.

انجام پایان نامه صنایع غذایی در تمامی گرایش ها در مقطع ارشد و دکتری

رشته مهندسی کشاورزی صنایع غذایی در مقطع ارشد و دکتری دارای چهار گرایش شیمی مواد غذایی، زیست فناروی مواد غذایی، فناروی مواد غذایی و مهندسی صنایع غذایی می باشد.

انجام پایان نامه صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی

یکی از گرایش های رشته مهندسی صنایع غذایی، گرایش صنایع غذایی است که محققان و دانشجویان ارشد و دکتری رشته مهندسی کشاورزی صنایع غذایی می توانند در آن با دیدی باز و خیلی خوب به مسائل مربوط به بررسی مدل های غذایی، فرایندهای غذایی، روش های بسته بندی مواد غذایی و به طور کلی فرایندهای مربوط مواد غذایی بپردازند.

انجام پایان نامه صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی

شیمی مواد غذایی یکی از گرایش های رشته مهندسی کشاورزی صنایع غذایی می باشد که ارتباط نزدیکی هم با رشته مهندسی شیمی گرایش مواد غذایی دارد. در این گرایش محققان و دانشجویان به بررسی و طراحی دستگاه های تولید و نگهداری مواد غذایی، کیفیت مواد غذایی، دانش فراوری و تبدیل مواد غذایی و تکنولوژی های تولید و نگهداری مواد غذایی می پردازد.

انجام پایان نامه صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی

یکی از گرایش های رشته مهندسی کشاورزی صنایع غذای، فناوری مواد غذایی می باشد این گرایش با نام تکنولوژی مواد غذایی، شناخته شده است منتها طبق مصوبه جدید وزارت علوم به فناوری مواد غذایی تغییر یافت. در این گرایش تولید انواع فرمولاسیون هایی غذایی، استخراج و کاربرد آنزیم ها در فناوری مواد غذایی، تکنولوژی محصولات مختلف و فرموله کردن این محصولات مورد بررسی قرار می گیرد.

انجام پایان نامه صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی

در این گرایش میکروب های مواد غذایی مورد بررسی قرار می گیرند و جدیدترین روش های شناسایی پاتوژن های غذایی اعم از باکتری و قارچ ها در این گرایش مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین روش از بین بردن این پاتوژن ها توسط تکنک های مختلفی از قبیل نانوذرات، روش های جدید بسته بندی و استفاده از عصاره و اسانس های گیاهان دارویی در راستای مبارزه با این پاتوژن ها از اولویت های محققان این گرایش است.برچسب ها : ,,,,

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی

 

 

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی

 

مشاوره انجام پایان نامه گیاه پزشکی در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.یکی از شرایط رسیدن به تولید حداکثر در واحد سطح و همچنین بهبود کمی و کیفی عملکرد محصولات کشاورزی، مدیریت تلفیقی آفات و خسارت ناشی از عوامل بیماریزا است که این وظیفه مهم بر عهده متخصصین گیاه پزشکی است. به طور کلی شناسایی آفات به لحاظ مورفولوژیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک و مولکولی و ارائه راهکارهای عملی در راستای کنترل و مدیریت این آفات و همچنین برآورد خسارت های احتمالی این آفات بر عهده مهندسین کشاورزی گیاه پزشکی است.

انجام پایان نامه گیاه پزشکی در مقطع ارشد و دکتری

رشته مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی در مقطع ارشد و دکتری شامل دو گرایش حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی است. دانشجویان و محققان می توانند تا مقطع دکتری در این دو گرایش ادامه تحصیل دهند در حال حاضر دکتری حشره شناسی و دکتری بیماری شناسی بالاترین رده های تحصیلی در این رشته هستند.

انجام پایان نامه حشره شناسی گیاه پزشکی

گرایش حشره‌شناسی یکی از گرایش‌های رشته مهندسی گیاه‌ پزشکی در مقطع ارشد و دکتری می باشد در این گرایش مباحث مربوط به حشرات و آفات بیماریزای گیاهی و روش‌ های کنترل آنها اعم از شیمیایی و بیولوژیکی مورد بررسی قرار می گیرد. در مقطع دکتری حشره شناسی محققان گرامی با سیستماتیک حشرات، زیست شناسی حشرات، اکولوژی حشرات، فیزیولوژی حشرات، ژنتیک مولکولی حشرات، کنه شناسی تخصصی و موضوعاتی از این قبیل آشنا می شوند و به تحقیق می پردازند.

انجام پایان نامه بیماری شناسی گیاه پزشکی

گرایش بیماری شناسی یکی از دیگر از گرایش های گیاه پزشکی در مقطع ارشد و دکتری می باشد. در این گرایش فیلدهای تحقیقاتی زیادی اعم از نماتدها، قارچها، باکتری ها و ویروس ها گیاهان مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. در دکتری بیماری شناسی محققان به بررسی مباحث تخصصی در زمینه قارچ شناسی، ویروس شناسی، نماتد شناسی، بیماری های غیرانگلی و انگل های گلدار، پروکاریوت های بیماریزا و روش های مدیریت آنها می پردازند که در روشهای مدیریت بیشتر مدیریت تلفیقی و بیوکنترل آنها به دلیل مسائل زیست محیطی از اولویت های اصلی می باشد.برچسب ها : ,,,,

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

 

 

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

 

 

مشاوره انجام پایان نامه زراعت و اصلاح نباتات مواد در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.دانش کشاورزی از گرایش های متعددی تشکیل یافته که زراعت و اصلاح نباتات یکی از گرایش های مهم این رشته به حساب می آید.

در رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشجویان در چهار سال دوره کارشناسی اطلاعات نسبتاً جامعی در مورد گیاه شناسی، بیماریها و آفات گیاهی، حشره شناسی، ژنتیک، روشهای اصلاح نباتات، اکولوژی، فیزیولوژی گیاهی، آمار و زراعت گیاهان مختلف کسب می­نمایند. این در حالی است که در مقطع کارشناسی ارشد بخش­ زراعت و اصلاح نباتات از یکدیگر جدا شده و دانشجویان می­توانند با توجه به میزان علاقه در گرایش های زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی به تحصیل ادامه دهند.

انجام پایان نامه اصلاح نباتات و انجام پایان نامه بیوتکنولوژی گیاهی

 • تعیین تنوع ژنتیکی گیاهان مختلف (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی، گیاهان زینتی و …) از طریق صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و نشانگرهای مولکولی (SSR, ISSR, cpSSR, RAPD, AFLP).
 • تعیین ارتباط تنوع ژنتیکی با تنش­های محیطی از طریق صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و نشانگرهای مولکولی.
 • مطالعه پارامترهای ژنتیکی (تجزیه ژنتیکی) عملکرد دانه و اجزاء آن در جو، گندم و یا گیاهان مختلف دیگر از طریق تجزیه دی آلل
 • تعیین نحوه کنترل ژنتیکی صفات مهم زراعی (صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و …) در جو، گندم و یا هر گیاه دیگر از طریق تجزیه میانگین نسل­ها
 • تعیین مناسب ترین شاخص های انتخاب به منظور اصلاح عملکرد دانه در جمعیت های 2F جو یا گندم یا ….
 • تعیین نحوه توارث صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و … مرتبط با تنش خشکی، شوری و … در جو، گندم و یا هر محصول دیگر.
 • تعیین نحوه توارث و مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات کمی در گیاهان مختلف
 • مكان‌يابي QTLهاي كنترل‌كننده انواع صفات مهم زراعی و در گیاهان مختلف.
 • مکان یابی نواحی ژنومی مرتبط با تنش خشکی در جو یا گندم یا هر محصول دیگر

 

انجام پایان نامه زراعت در مقطع ارشد و دکتری

 • مقایسه الگوي الکتروفورزی پروتئين­هاي برگ، فعالیت آنزیم­های آنتی اکسیدان و دیگر صفات فیزیولوژیک ارقام زراعی و بومی انواع گیاهان (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی مانند زیره، نعناع، پونه، شوید،… گیاهان زینتی و …) در شرایط بدون تنش و انواع تنش­های محیطی (شوری، خشكي، ….).
 • اثر پرايمينگ با اسيد آسكوربيك، نيتريك اسيد و ساليسيليك اسيد (یا ترکیبات دیگر) بر آنزيم هاي آنتي اكسيداني، پراكسيداسيون ليپيدهاي غشاي سلول و اجزاي جوانه زني و رشد گياهچه هاي (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی مانند زیره، نعناع، پونه، شوید،… گیاهان زینتی و …) تحت تنش شوري و خشکی
 • تعیین اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انواع گیاهان زراعی
 • تعیین اثر تنش های محیطی(خشکی، شوری، گرما، سرما و…) بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انواع خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی


برچسب ها : ,,,,

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی کشاورزی خاکشناسی

 

 

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی خاک شناسی

 

مشاوره انجام پایان نامه خاکشناسی در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.مهندسی کشاورزی خاکشناسی یکی از رشته های کاربردی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی است که به بررسی وضعیت خاکهای کشاورزی و منابع طبیعی می پردازد. دانشمندان علوم خاک به مطالعات بنیادی خواص خاک و فرآیندهایی که در محیط متخلخل و چندفازی خاک رخ می دهد می پردازند. به طوری که در این محیط (خاک) موجودات زنده خاک؛ انتقال آلاینده ها، تثبیت دی اکسید کربن، حاصلخیزی خاک، فرایندهای موثر در تشکیل و تکامل خاک و غیره مورد بررسی قرار می گیرند.

انجام پایان نامه خاکشناسی در تمام گرایشها در مقطع ارشد و دکتری

مهندسی خاکشناسی دارای چهار گرایش فیزیک و حفاظت خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک، بیولوژی خاک و پیدایش و رده بندی خاک می‌باشد.

انجام پایان نامه خاکشناسی فیزیک و حفاظت خاک

یکی از گرایشهای رشته خاکشناسی در مقطع ارشد و دکتری، فیزیک و حفاظت خاک می باشد. در این گرایش مباحث مربوط به فرسایش خاک، انواع فرسایش، تغییر اقلیم و تأثیرش روی فرسایش و میزان گرد و غبار، آبخیزداری و مدیریت حوزه های آبخیز، روش حفاظت خاک اعم از مکانیکی، بیولوژیک و تلفیقی مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین در این گرایش مباحث مربوط آلودگی و انواع آلودگی ها و انتقال آن ها در خاک و بهسازی خاکها به روش های مختلف از دیگر مباحثی است که پژوهشگران این رشته علاقه مند به تحقیق در آن هستند.

انجام پایان نامه خاکشناسی پیدایش و رده‌ بندی خاکها

پیدایش و رده بندی خاک ها به مباحث مربوط به پیدایش و تکامل خاک تحت تأثیر مواد مادری، زمان، اقلیم و سایر موراد دیگر می پردازد. در این گرایش رده های خاک، نام گذاری رده های خاک، انواع رده های خاک، ویژگی خاکهای هر رده، وجه تمایز هر رده خاکی و جدیدترین روش های شناسایی خاکها در کاربری های مختلف بالاخص کشاورزی و منابع طبیعی مورد بررسی قرار می گیرد.

انجام پایان نامه خاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاک

شیمی و حاصلخیزی خاکها یکی از گرایش های خاکشناسی است که به بررسی وضعیت آلودگی خاک و روش های انتقال آلودگی و کنترل آلودگی ها و همچنین حاصلخیزی خاک ها، روش های مدیریت تغذیه گیاه، کودها، انواع کودها، کوددهی و تکنولوژی ساخت کودها از مباحث مورد علاقه پژوهشگران این گرایش است.

انجام پایان نامه خاکشناسی بیولوژی خاک

گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک یکی از گرایش های رشته خاک در مقطع ارشد و دکتری است که به بحث در رابطه با موجودات زنده خاک اعم از باکتری و قارچ ها و همچنین مباحث مربوط به کودهای بیولوژیک و آلی، کمپوست و هوموس و ورمی کمپوست می پردازد.برچسب ها : ,,,,

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی کشاورزی آب

 

 

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی آب

 

در این مقاله انجام پایان نامه مهندسی آب مورد بررسی قرار می گیرد. مهندسی کشاورزی آب یکی از گرایش های رشته کشاورزی می باشد که به بررسی وضعیت انتقال آب در مزارع می پردازد. دانشجویان و محققان رشته مهندسی کشاورزی آب در زمینه طراحی سازه های انتقال آب در مزارع، در رابطه با منابع آب های سطحی و زیرزمینی، وضعیت زهکشی اراضی، مهندسی رودخانه و کنترل سیل و رسوب، ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت های مربوط به منابع آب در بخش کشاورزی و همچنین هواشناسی کشاورزی و بررسی شرایط اقلیمی و تأثیری که روی کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی میگذارد در این رشته مورد بررسی قرار می گیرد.

انجام پایان نامه مهندسی آب در تمامی گرایش ها در مقطع ارشد و دکتری

گرایش های مهندسی کشاورزی آب در مقطع ارشد و دکتری شامل چهار گرایش می باشد. این گرایش ها شامل آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، منابع آب و هواشناسی کشاورزی می باشند.

انجام پایان نامه مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی یکی از گرایش های رشته مهندسی کشاورزی آب می باشد که به بررسی انواع روش های زهکشی آب در مزارع، روش های انتقال آب در مزارع، روش های آبیاری و سایر موراد مرتبط با انتقال آب و آبیاری مزارع می پردازد.

انجام پایان نامه مهندسی آب گرایش سازه های آبی

یکی دیگر از گرایش های مهندسی کشاورزی آب، سازه های آبی می باشد که در این گرایش طراحی سازه های آبی و اثرات آن بر اراضی پایین دست مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از گرایش های خیلی نزدیک آب به رشته عمران همین سازه های آبی می باشد.

انجام پایان نامه مهندسی آب گرایش منابع آب و هواشناسی کشاورزی

یکی از گرایش های مهندسی کشاورزی آب که به بررسی وضعیت آب ها و بالاخص آب های زیرزمینی و بیلان آبی و مباحث مربوط به خشکسالی، اقلیم و تأثیرات آن روی منابع آب می پردازد این گرایش است.برچسب ها : ,,,,

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

 

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع / لجستیک و زنجیره تامین

 

مشاوره انجام پایان نامه لجستیک و زنجیره تامین در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.زنجیره تامین شامل تمامی فعالیت ‌های مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله ماده خام تا مرحله محصول نهایی است. مدیریت زنجیره تامین ایجاد هماهنگی در تولید، موجودی، مکان یابی و حمل و نقل بین شرکت کنندگان در یک زنجیره تامین است که براي دستیابی به بهترین ترکیب پاسخ گویی و کارایی برای موفقیت در بازار صورت می گیرد.

 

انجام پایان نامه لجستیک و زنجیره تامین در مقطع ارشد و دکتری

 1. طراحی شبکه (توليد، ذخيره سازي، حمل و نقل) و مدل سازی ریاضی زنجیره تامین، انواع مدل های ریاضی چند لایه، چند دوره ای و چند محصولی
 2. ارزیابی عملکرد شبکه های زنجیره تامین
 3. پیش بینی تقاضا برای شبکه های زنجیره تامین
 4. مدل های ریاضی برای هاب

 

انجام پایان نامه لجستیک و زنجیره تامین در زمینه های زیر

 1. ارزیابی تامین کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از مدل های MCDM قطعی و فازی
 2. مدل های ریاضی برای بهینه سازی زنجیره تامین و حل آن با الگوریتم های فراابتکاری
 3. بهینه سازی زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم های داده کاوی
 4. تدوین استراتژی بهینه زنجیره تامین
 5. بهینه سازی زنجیره تامین با رویکرد موجودی و توزیع غیرمتمرکز
 6. طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک با بررسی مولفه های تاثیرگذار
 7. ارائه مدل برای پيش بيني تقاضا در زنجيره تامين با رويكردهای داده كاوي و شبکه های عصبی
 8. ارائه مدل برای پيش بيني تقاضا در زنجيره تامين با روش های سری زمانی و آریما و انتخاب روش بهینه
 9. استفاده از روش الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین
 10. طراحی شبکه (توليد، ذخيره سازي، حمل و نقل) و مدل سازی ریاضی برای زنجیره تامین
 11. کاربرد روش های شبکه عصبی و منطق فازی در بهینه سازی مدیریت زنجیره تامین
 12. استفاده از روش تكنيكهاي يادگيري ماشين جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین
 13. بسط الگوی داده کاوی در پیش بینی تقاضای مدیریت زنجیره تامین
 14. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با مدل اسکور (SCOR)
 15. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)
 16. بررسی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم یکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد سازمان ها
 17. بررسی رابطه تحلیل های بازار و عملکرد زنجیره تامین با مدل


برچسب ها : ,,,,

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها

 

 

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع / بهینه سازی سیستم ها

 

مشاوره انجام پایان نامه صنایع بهینه سازی سیستم ها در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.مهندسی صنایع شاخه ای از مهندسی است که با بهینه سازی فرآیندهای پیچیده، سیستم ها و یا سازمان ها در ارتباط است. مهترین وظایف مهندسین صنایع، جلوگیری از اتلاف زمان، پول، مواد، نسبت ساعت به نفر، زمان ماشین، انرژی و سایر منابعی است که ارزش تولیدی ندارند. این رشته دارای گرایش های مختلفی از جمله بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، سیستم های مالی و سیستم های کلان است.

 

انجام پایان نامه صنایع بهینه سازی سیستم ها در مقطع ارشد و دکتری

 1. پایداری در سیستم‌های اقتصادی – اجتماعی، انرژی و صنعتی
 2. تصمیم‌گیری چند معیاره
 3. تکنیک‌های بهینه‌سازی و الگویتم‌های حل
 4. شبیه‌سازی
 5. نظریه صف و مارکوف
 6. تحلیل شبکه‌ها
 7. برنامه‌ریزی و زمانبندی تولید
 8. مدیریت موجودی
 9. طراحی سیستم‌های صنعتی
 10. تولید ناب
 11. سیستم‌های ساخت انعطاف‌پذیر
 12. مدیریت و کنترل پروژه
 13. لجستیک، زنجیره تامین معکوس، زنجیره تامین سبز، زنجیره تامین سلامت، زنجیره تامین جهانی
 14. داده کاوی
 15. مدیریت ریسک و اختلال
 16. محاسبات نرم در زنجیره تامین
 17. تکنیک ها و روش های تحلیل شبکه
 18. تکنیک ها و روش های عارضه یابی سازمانی
 19. تکنیک های نوین مدل سازی تئوری بازی و طراحی مکانیزم
 20. روش های حل دقیق برای مسائل پیچیده
 21. روش های نوین تفکر سیستمی نرم
 22. تحلیل پوششی داده ها
 23. مکان یابی
 24. تخصیص
 25. مسیریابی
 26. برنامه ریزی استراتژیک
 27. برنامه ریزی عملیاتی


برچسب ها : ,,,,
ليست صفحات
تعداد صفحات : 7
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 7 صفحه بعد
.